jQuery Slider

BDF voor OVERHEDEN

INTERREG projectmanagement en ondersteuning

Wij zijn zeer ervaren in het aanvragen en het projectmanagement van Europees gefinancierde programma’s zoals INTERREG Europe en INTERREG North Sea Region, maar ook Erasmus+, Horizon2020, COSME en UrbAct. Zowel op inhoudelijk, communicatie als financieel gebied begeleiden wij projecten en projectaanvragen met specialistische kennis.

BDF heeft o.a. Harlingen Seaport, Gemeente Leeuwarden en EBN bij hun internationale projecten begeleid om het optimale resultaat uit hun internationale samenwerkingen projecten te halen, zowel inhoudelijk, qua netwerkmogelijkheden en financieel.

Beleidsonderzoek

 

Voor verschillende lokale en regionale overheden heeft BDF beleidsonderzoek uitgevoerd en rapportages opgesteld. Zowel om wensen uit het werkveld (bedrijfsleven en onderwijs) voor nieuw beleid boven tafel te krijgen als om het succes en effectiviteit van bestaand beleid te toetsen. BDF beschikt over wetenschappelijk opgeleid personeel om gedegen onderzoek te doen en het netwerk om de juiste stakeholders te spreken.

Opdrachtgevers zijn o.a. Provinsje Fryslân, Gemeente Leeuwarden en projectbureau A7/Westergo.

Beleidsontwikkeling en implementatie

In samenwerking met overheden geven wij uitvoering aan beleid. Voorbeelden zijn de invulling van het management van Inqubator Leeuwarden en het fondsbeheer van het Fryslân Development Fonds met publiek en privaat kapitaal.

Daarnaast ondersteunen wij overheden bij de ontwikkeling van nieuw beleid, zoals het optimaliseren van het internationaliseringsbeleid van de Gemeente Leeuwarden via het UpGradeSME project.

Benieuwd hoe BDF u kan helpen met uw lokale, regionale of internationale beleidsinstrumenten? Kom eens langs in de Kanselarij of neem contact op via 058-8458045.

bdf artikel INTERREG projectmanagement en ondersteuning

INTERREG projectmanagement en ondersteuning

Wij zijn zeer ervaren in het aanvragen én het projectmanagement van Europees gefinancierde programma’s zoals INTERREG Europe en INTERREG North Sea Region, maar ook Erasmus+, Horizon2020, COSME en UrbAct. Zowel op inhoudelijk, communicatie als financieel gebied begeleiden wij projecten en projectaanvragen met specialistische kennis.

BDF heeft o.a. Harlingen Seaport, Gemeente Leeuwarden, Port of Zwolle en EBN bij hun internationale projecten begeleid om het optimale resultaat uit hun internationale samenwerkingen projecten te halen, zowel inhoudelijk, qua netwerkmogelijkheden en financieel.

 

 

 

 

bdf UpGradeSME

UpGradeSME

Samen met de Gemeente Leeuwarden is BDF partner in het internationale samenwerkingsverband UpGradeSME.


bdf Food Incubation

Food Incubation

Kleine en lokale food ondernemingen spelen een steeds groter rol in een regio. Lokaal voedsel is onderdeel van de identiteit en cultuur van een regio en meer en meer aandacht gaat uit naar goed, duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel.

Ons 'Food Incubators Transforming Regions' initiatief helpt bij het succesvol opzetten van food incubators...


bdf ENTER – Ondernemerschap als brug

ENTER – Ondernemerschap als brug

Het ENTER project is opgezet om problemen op het gebied van sociale integratie, langs elkaar heen leven en ongelijkheid aan te pakken door middel van ondernemerschap.

Voor wijkwerkers, jeugdwerkers etc. hebben wij materialen ontwikkeld waarbij zij mensen die in een moeilijke of achterstandssituatie zitten kunnen trainen op het gebied ....


bdf DIFASS - 43 effectieve MKB-beleidsinstrumenten

DIFASS - 43 effectieve MKB-beleidsinstrumenten

BDF heeft 43 goede voorbeelden van innovatieve MKB-ondersteunende beleidsinstrumenten vervat in 8 thematische brochures en een Good Practice Guide. Hiermee kunnen overheden snel en per onderwerp inzicht krijgen in succesvolle beleidsmaatregelen om ....


bdf TOK-TOC - bedrijfsoverdracht problematiek

TOK-TOC - bedrijfsoverdracht problematiek

Via het TOK-TOC netwerk ontdekten wij dat zowel in Nederland als in andere landen in Europa veel bedrijven worden beëindigd i.p.v. verkocht door problematiek rondom bedrijfsopvolging en bedrijfsoverdracht. Dit heeft negatieve effecten op......


bdf BDF is Social Challenge Node

BDF is Social Challenge Node

BDF is geselecteerd om één van de 20 knooppunten in Europa te worden van het Social Challenges Innovation Platform. Dit platform is een marktplaats voor sociale innovatie waar overheden...


laatste foto alle paginas2

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, schrijf je dan in voor de BDF nieuwsbrief.BDF nieuwsbrieven