jQuery Slider

BDF voor ONDERWIJS

Erasmus+ projectontwikkeling en ondersteuning

BDF is een ervaren partner in Europese projectontwikkeling. Afhankelijk van de behoefte en de capaciteiten binnen de kennisinstelling verzorgen wij complete projectaanvragen of bieden ondersteuning daar waar nodig.

Wij zijn expert in het aanvragen en het projectmanagement van Europees gefinancierde programma’s zoals Erasmus+, INTERREG, Horizon2020, COSME en Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE). Zowel op inhoudelijk als financieel gebied begeleiden wij projecten en projectaanvragen met specialistische kennis.

Neem contact op Frank en Erna om de mogelijkheden te bespreken.

Verbinding met MKB

Zowel in de regio als in Europa heeft BDF een sterke verbinding met het MKB en ondernemerschap.

Ons netwerk bestaat zowel uit startende ondernemers als gevestigde bedrijfsleven. Sectoren variëren van watertechnologie tot gastronomie.

BDF is een officiële partner van de twee grootste Europese adviesnetwerken: Enterprise Europe Network en EBN. Via deze netwerken bieden wij bedrijven en scholen uit onze regio die willen internationaliseren rechtstreekse buitenlandse contacten uit ons netwerk.

Neem contact op met Lennard om de mogelijkheden te bespreken.

Workshops, trainingen en gastlessen

BDF heeft sinds 2010 een eigen incubator, een broedplaats voor startende ondernemers op een historische locatie in de Kanselarij te Leeuwarden.

Een van de kerndoelen van Inqubator Leeuwarden is het stimuleren van ondernemerschap onder studenten. Om dit te bewerkstelligen organiseert Inqubator Leeuwarden regelmatig workshops, trainingen en gastlessen over ondernemerschap. Voor zowel MBO, HBO als universitaire studenten.

Bekijk de planning op de agenda op de website van de Inqubator.

BDF ondersteunt het onderwijs op het gebied van ondernemerschapsonderwijs en internationalisering.

bdf artikel Meer cursussen en tools

Meer cursussen en tools

Behalve de hier genoemde cursussen, lesmethodes, tools en netwerken is BDF momenteel betrokken bij de ontwikkeling van verschillende andere producten t.b.v. kennisinstellingen.

Klik hier voor een overzicht van ideeën die we op dit moment aan het uitwerken zijn.

 

 

 

 

 

bdf Meer cursussen en tools

Meer cursussen en tools

Behalve de hier genoemde cursussen, lesmethodes, tools en netwerken is BDF momenteel betrokken bij de ontwikkeling van verschillende andere producten t.b.v. kennisinstellingen.

Klik hier voor een overzicht van ideeën die we op dit moment aan het uitwerken zijn.


bdf Mentoring programma

Mentoring programma

BDF heeft met o.a. Friesland College gewerkt aan de ontwikkeling van een mentoring methodiek: SUPREME. 

SUPREME beoogde vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan door een succesvol Fries mentorprogramma te vertalen naar een programma geschikt voor heel Europa. Het programma is gericht op betrekken van jongeren en vergroten van hun zelfvertrouwen. Daarnaast had het project een sterke focus op het verbeteren van de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven.

De methodiek en bijbehorende tools die we hebben ontwikkeld zijn beschikbaar via www.supreme-mentoring.eu


bdf Groen denken en groen doen

Groen denken en groen doen

In samenwerking met Nordwin College en de AOC Raad heeft BDF voor het mbo praktische leermiddelen ontwikkeld op het gebied van de Biobased Economy.

De materialen zijn direct te beruiken door studenten maar kunnen ook als hulpmiddel in de klas gebruik worden door docenten. Het ultieme doel is: Groen denken en groen doen, zowel privé als beroepsmatig.

Wij een volledige online cursus ontwikkeld en stellen deze gratis ter beschikking aan onderwijsinstellingen. De 8 onderwerpen zijn: zon, wind, water, energie uit biomassa, geothermische energie, afvalverwerking & recycling, energiebesparing en milieubewustzijn.

Ga naar de online cursus.


laatste foto alle paginas2

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, schrijf je dan in voor de BDF nieuwsbrief.BDF nieuwsbrieven